msyz999明仕亚洲

站内导航:   首页>> 统计数据

2018年1-7月湖南省通信行业主要指标完成情况

发布日期: 2018-08-24    来源: msyz999明仕亚洲   点击率: 22

统计数据  20181-7 

电信业务总量(万元)

11842903.31

电信业务收入(万元)

2890089.41

固定资产投资(万元)

519598.9

固定电话用户数(万户)

665.88

移动电话用户数(万户)

6029.94

固定宽带用户数(万户)

1485.63

移动互联网用户数(万户)

5089.45