msyz999明仕亚洲

站内导航:   首页>> 统计数据

2018年1-12月湖南省通信行业主要指标完成情况

发布日期: 2019-02-02    来源: msyz999明仕亚洲   点击率: 86

统计数据  20181-12月 

电信业务总量(万元)

24746514.2

电信业务收入(万元)

4842907.0

固定资产投资(万元)

1102335.4

固定电话用户数(万户)

648.4

移动电话用户数(万户)

6302.9

固定宽带用户数(万户)

1635.3

移动互联网用户数(万户)

5389.2